Spawalnictwo

KursySpawania

Firma PROWELD z Pszczyny zaprasza na kompleksowe kursy spawania oraz odnowienia uprawnień spawalniczych.

KURSY SPAWALNICZE

Kursy we wszystkich metodach spawania prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

 • Kurs podstawowy – spawanie spoin pachwinowych
 • Kurs ponadpodstawowy etap I – spawanie spoin czołowych blach
 • Kurs ponadpodstawowy etap II – spawanie spoin czołowych rur

Kursy prowadzone są na następujących materiałach:

 • Stale niestopowe
 • Stale stopowe nierdzewne
 • Stopy aluminium

Wymagania stawiane kandydatom do uzyskania świadectwa egzaminu spawacza:

 • wykształcenie minimum podstawowe
 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

W cenie kursu zapewniamy:

 • szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • egzaminy
 • koszty dokumentów (książeczka i certyfikat)
 • maski i rękawice ochronne

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

 • Książkę Spawacza lub wpis do posiadanej książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza dwujęzyczne uznawane  w krajach Unii Europejskiej.
spawanie-2
spawanie-2

ODNOWIENIE UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (normą PN-EN ISO 9606-1) uprawnienia spawacza ważne są 3 lub 2 lata. W przypadku certyfikacji na 3 lata po tym okresie zdaje się ponownie egzamin (jak w przypadku pierwotnej certyfikacji). W przypadku nadania uprawnień na 2 lata, po utracie ich ważności mogą zostać przedłużone na kolejne 2 lata, pod warunkiem udokumentowania badań 2 spoin, wykonanych przez spawacza w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Aby dalej wykonywać prace spawalnicze po okresie ważności należy je przedłużyć na kolejny okres.

W celu przedłużenia uprawnień należy zgłosić się do naszego Centrum Kształcenia, wykonać próbkę spawania lub w przypadku przedłużenia na 2 lata należy udokumentować umiejętności spawania zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 (lub np. 9606-2) pkt. 9.3 b. i po pozytywnej ocenie oczekiwać na dokumenty.

Proces weryfikacji przebiega następująco:

 • Ustalenie terminu egzaminu
 • Ćwiczenia – wykonanie próbnego złącza spawanego (dla chętnych)
 • Egzamin – wykonanie złącza egzaminacyjnego
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat dwujęzyczny wydawany przez TUV Thuringen Polska

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

 • Książkę Spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw kwalifikacyjnych,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

Istnieje możliwość zorganizowania egzaminu spawalniczego u klienta, po którym wydawany jest certyfikat spawalniczy.

Potrzebujesz Szkolenia Spawalniczego?

Wdrażanie norm PN-EN1090;ISO 3834

W ramach konsultacji z zakresu spawalnictwa oferujemy kompleksową usługę stworzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania Certyfikacji z zakresu norm PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834.

Nasi doświadczeni inżynierowie spawalnicy stworzą niezbędną dokumentację wymaganą podczas audytu certyfikującego oraz doradzą, jak udoskonalić istniejące już procedury, tak aby w przyszłości nie dochodziło do niezgodności.

Usługa wdrażania Norm PN-EN 1090 ORAZ PN-EN ISO 3834 obejmuje:

 • Stworzenie wymaganych przez normę dokumentów;
 • Skompletowanie dowodów na spełnienie warunków normy;
 • Stworzenie Księgi jakości i ZKP (Zakładowa Kontrola Jakości);
 • Opisanie zgodnie z wymaganiami normy procedur istniejących w firmie oraz niezbędnych instrukcji:

Ponadto jako podsumowanie usługi przeprowadzamy końcowy audyt wewnętrzny wraz z opracowanym raportem z audytu, który pozwala zaplanować działania pozwalające na utrzymanie certyfikacji przez kolejne lata.

 

Dokumentacja opracowana przez naszych spawalników zawsze jest stworzona na podstawie realnego funkcjonowania danej organizacji. Nie przekształcamy sposobu funkcjonowania firmy – dokumentujemy procesy, które już istnieją. Jeżeli zachodzi taka potrzeba doskonalimy procesy tak, aby jak najbardziej ułatwić pracę jego uczestnikom. Takie podejście do normy i certyfikacji pozwala na stworzenie systemu, który będzie napędzał rozwój firmy, nie zakłócając jej dotychczasowego funkcjonowania.

demo-attachment-573-value-1

Jakość

Biorąc szkolenie, kurs lub jakąkolwiek inną usługę, masz gwarancję jakości!

demo-attachment-570-reliability

Bezpieczeństwo

Każda Nasza usługa jest wykonywana zgodnie z zasadami BHP.

demo-attachment-572-responsibility-1

Dokładność

Do każdego Naszego zlecenia podchodzimy z jak największą dokładnością.

spawanie-3
spawanie-3

Nadzór Spawalniczy IWE

Jako Międzynarodowi Inżynierowie Spawalnicy (IWE) prowadzimy nadzór spawalniczy zgodnie z wymaganiami serii norm dotyczących Systemu Zapewnienia Jakości w Spawalnictwie EN ISO 3834. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej normie, każdy producent zajmujący się produkcją wyrobów spawanych powinien posiadać doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę w celu zarządzania produkcją spawalniczą. Nie każdy jest w stanie zatrudnić i utrzymać taką kadrę w swoim zakładzie. W związku z tym przedstawiamy ofertę skorzystania z naszych usług jako podwykonawców w zakresie prowadzenia nadzoru spawalniczego. Nasze doświadczenie zdobyte w różnych gałęziach przemysłu i dużych zakładach produkcyjnych z pewnością przyczyni się do poprawy jakości i wydajności pracy w Państwa firmie. Zapewniamy nadzór zarówno w warsztacie jak i na budowie.

Zakres usługi obejmuje:

Przegląd projektu pod kątem procesów spawalniczych
Przygotowanie planów spawania, w tym specyfikacji procedur spawania (WPS).
W razie potrzeby przeprowadzenie Kwalifikacji Technologii Spawania i uzyskanie WPQR
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i w razie potrzeby ich egzaminowanie w celu uzyskania odpowiednich uprawnień
Odbiór jakościowy konstrukcji spawanych w trakcie produkcji oraz koordynacja badań nieniszczących NDT złączy spawanych.
Przygotowanie dokumentacji końcowej i jakościowej niezbędnej do odbioru końcowego wyrobu

Niezwykle ważne jest, aby operatorzy spawalni byli odpowiednio przeszkoleni do wykonywania wymaganych zadań. Problemy takie jak nieprawidłowe rozmiary spoin, zmniejszona wydajność i zwiększona liczba napraw mogą być spowodowane słabą kontrolą spawania. Zatrudnienie nadzorcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i wiedzą w zakresie spawania może stanowić różnicę w zarządzaniu projektem, której potrzebujesz.

Co wchodzi w skład nadzoru spawalniczego

 • Prawidłowe ustawienie spoiny zgodnie z rysunkiem
 • Użycie właściwego materiału spawalniczego
 • Stosowanie podgrzewania wstępnego
 • Przestrzeganie procedury spawania pod względem amperów, woltów i prędkości przesuwu.
 • Czyszczenie między seriami i układanie serii
 • Końcowa kontrola wizualna.

Kwalifikowanie
technologii spawania

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR) to procedura, która ma na celu sprawdzenie czy producent posiada wystarczające kwalifikacje niezbędne do zrealizowania prac spawalniczych z wykorzystaniem dostępnych instrukcji technologicznych spawania WPS. Określa ono również, czy złącza próbne wykonane na podstawie tych instrukcji spełniają stawiane im wymagania jakościowe określone w odpowiednich normach.

ProWeld

Profesjonalizm

Naszego szkolenia to czysty profesjonalizm. Możesz sam się przekonać współpracując z Nami!

Proweld

Zaufany Partner

Jesteśmy zaufanym partnerem dla wielu firm, możesz być jedną z Nich!

ProWeld

Lata Doświadczenia

Dzięki Naszemu długoletniemu doświadczeniu jesteśmy pewni swoich umiejętności.

spawanie
spawanie

Badania NDT

Proweld oferuje Tobie i Twoim klientom zarówno badania NDT, jak i usługi w dziedzinie technologii spawania. Ponieważ nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie znaleźć profesjonalne i zorientowane na producenta rozwiązania Państwa problemów.

Prowadzimy badania takie jak:

VT, MT, PT, UT, RT

Współpracujemy również z laboratoriami NDT oraz DT

klient

Opinie

Skontaktuj się z nami!

  Tutaj nas znajdziesz.